Przedawniony czynsz za mieszkanie

Czytelnik: W 2008 roku zawarłam umowę najmu z właścicielem mieszkania. Po około dwóch latach rozwiązałam umowę, niestety tylko w ustnej rozmowie i opuściłam lokal. Później po kilku miesiącach wysłałam już pismo rozwiązujące umowę najmu. Po około 3 latach właściciel odezwał się do mnie z żądaniem zapłaty czynszu najmu za okres…